Öne Çıkanlar memur Finans politika ak parti rapor

Bu haber kez okundu.

Şengül ve Çetin, ilçe müdürleriyle yeni sistemi konuştu

Liselere yerleştirmede yeni sistem masaya yatırıldı

Manisa ilçe milli eğitim müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ve Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül başkanlığında toplandı. İl Müdürü Çetin ile tanışan ilçe müdürleri Liselere yerleştirmede yeni sistem üzerinde fikir alış-verişinde bulundu.

Yunusemre Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’nda düzenlenen tanışma programına Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül ev sahipliği yaptı. Liselere yerleştirmede yeni sistemin masaya yatırıldığı toplantıya Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin,  İl Milli Eğitim Maarif Müfettişleri Başkanı Mehmet Ece ile ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Manisa’ya geçtiğimiz ay atanan Manisa yeni İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin’e görevinde başarılar dileyerek böylesi önemli bir toplantıda hem il müdürü hem de ilçe müdürleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Şengül şöyle konuştu: “ Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Çetin bey ile bir arada toplanmamız bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüzün de bizlerle ilk toplantısı olması ayrı bir anlam katıyor bu toplantımıza. Bu toplantımız gündem maddeleri doğrultusunda devam ediyor. Sizlerle beraber olmak çok güzel tekrardan ilçemize hoş geldiniz”

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ise, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül ve toplantıya katılan tüm ilçe müdürlerine teşekkür ederek başladı konuşmasına. İl Müdürü Çetin özellikle liselere yerleştirmede yeni sistem üzerine konuştu. “Arada izin ve buna benzer boşluklar olsa da göreve başlayalı 1 aya yaklaşmış oldu. Bu süre zarfında biraz daha ilimizi tanımaya çalıştık. Önümüzdeki günlerde ilçe ziyaretlerimize başlayacağız. Geçen hafta hemen hemen tüm ilçe müdürlerimiz seminerdeydi. Bu haftadan itibaren fırsat buldukça ilçelerimize görmeye çalışacağım. İlçelerimizde çok fazla bir sıkıntı olmadığını biliyoruz. Ancak iki önemli husus var bunlardan birinci ve daha öncelikli olanı yerleştirme ile ilgili. Ortaöğretimden Lise’ye geçiş ile ilgili adrese bağlı yada ikamet sistemi ile alakalı. Bu konuda ilimizde bir komisyon oluştu arkadaşlar; ilçelerimizle görüşerek bu çalışmayı kısa sürede ve en iyi şekilde yaparak bitirmemiz bizim amacımız olacak. İlçelerimizde elbette adrese dayalı yerleştirmelerin ne şekilde yapılacağını konusunda sizler bir fikir geliştirmiş bulunuyorsunuz. Az çok kafanızda bu konu şekillenmiştir. Kimseyi mağdur etmeden bu işi başaracağınızdan eminim. Toplantıya kaldığınız için hepimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum”

Merkezi sınavla öğrenci alacak okullar belirlendi

Yönetmelikte öğrencinin bitirdiği ortaokulla ile bu ortaokulun ilişkilendirildiği ortaöğretim kurumunun bulunduğu ortaöğretim kayıt alanı tanımlamasına 25 Nisan 2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun kaynaklık edeceği hükmü getirildi. Yönetmelikte merkezi sınav, merkezi sınav puanı, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul, ortaokul başarı puanı, ortaöğretim kayıt alanı, proje uygulayan eğitim kurumunun tanımı yapıldı.

Pansiyonlu okullara yerleştirme nasıl olacak?

Ortaokulu bitiren öğrenciler bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda liselere yerleştirilecek. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak. Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullar tercihe bağlı yerleşilecek. Pansiyonlu okullara belirlenen pansiyon kontenjanı kadar, il içinde uzaktan yakına ilkesi gözetilerek tercihe göre öğrenci yerleştirilecek.

Merkezi sınav puanı ile birlikte yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara puan üstünlüğüne göre öğrenci alınacak. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yerleştirme şöyle: Yetenek sınav puanı ve ortaokul başarı puanı kullanılacak. Bu okullara  puan üstünlüğüne göre öğrenci yerleştirilecek.

Yerleştirme ve nakil komisyonlarının görevleri tanımlandı

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları,ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı öğrenci alan liselere dengeli bir şekilde öğrenci yerleştirecek.

Komisyon, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi veya Kılavuzu hükümleri çerçevesinde ortaöğretim kayıt alanı içindeki liselere yerleşemeyen öğrencileri de şöyle yerleştirecek. Aynı merkez ilçedeki diğer ortaöğretim kayıt alanlarındaki boş kontenjanı bulunan liselere, tercihe ve ortaokulun 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile hesaplanacak ortaokul başarı puanı (OBP) üstünlüğüne göre yerleştirecekler.

Özel öğretim öğrencilerini de komisyon yerleştirecek

Yurtdışından gelen ve denkliği yapılan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencileri ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara yerleşecek.

Komisyonlar, ilköğretim programını tamamlayan özel eğitim öğrencilerini de yerleştirecek. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ile tam zamanlı kaynaştırma eğitimine yönlendirilenler yetenek, sağlık, engel durumları, özellikleri, ikamet adreslerine uygun olarak her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek ve eşit sayıda olacak şekilde ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayacak.

Kaydı olmayan öğrenciler ne olacak?

Komisyonlar, ayrıca önceki yıllarda 8’inci sınıfı bitiren, herhangi bir ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmayan ve kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara kayıtlarını, tercihlerine ve OBP üstünlüğüne bağlı olarak yapacak.

Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, öğrencilerin nakil ve geçiş işlemlerini kontenjan şartı aramaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan gelen öğrencileri ise aynı türden okullara dengeli bir şekilde yapacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda sınıflar 30 kişi olacak

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarında bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30 olacak.

Sınavsız öğrenci alan okullarda 40’a kadar çıkacak

Anadolu liselerinde, Anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programlarında, çok programlı Anadolu liselerinde, mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde ise bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 34 olacak. Ancak öğrenci kayıt alanındaki öğrenci sayısının yoğunluğu ve zorunlu hallerde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak bu sayı 40’a kadar artırılabilecek.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine alınacak öğrencilerde yetenek sınav puanı ile birlikte OBP kullanılacak.

Yurtdışında 8’inci sınıfı bitiren öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarında asgari bir eğitim ve öğretim yılı öğrenim gören öğrencilerin kayıt ve nakilleri denklik belgesine göre kayıt alanındaki liselere komisyonca yapılacak.


 

Teknik liselere sınavla öğrenci alınacak

Anadolu teknik programlarına, merkezi sınav puanıyla tercihleri doğrultusunda doğrudan öğrenci yerleştirilecek. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan diğer ortaöğretim kurumlarından 9’uncu sınıfı doğrudan geçen öğrenciler, geçiş yapmak istediği Anadolu teknik programının kontenjanı bulunan alanlarına başvurabilecekler. Başvuru ve yerleştirme işlemleri, Bakanlıkça belirlenen esaslar ve kayıt takvimi çerçevesinde e-Okul sistemi üzerinden merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanıyla tercih doğrultusunda doğrudan öğrenci yerleştirilecek. Anadolu meslek programlarında alan seçimi ise 9’uncu sınıfın sonunda yapılacak ve ilgili dala yerleştirme işlemi 10’uncu sınıfın sonunda e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme puanı, öğrencilerin ortaokul başarı puanlarının (OBP) yüzde 40’ı ile 9’uncu sınıf yıl sonu başarı puanının yüzde 60’ı toplanarak belirlenecek. Yerleştirme işlemi tercih ve puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılacak.

Anne veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar, istemeleri halinde, işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla Anadolu meslek programlarında bu işyerindeki meslekle ilgili alan veya dala doğrudan kayıt edilecek.

Okul türleri arasında 10’uncu sınıf sonuna kadar nakil yapılabilecek

Yönetmelikte fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarına nakil ve geçiş koşulları belirlendi. Proje uygulayan eğitim kurumu olan imam hatip liseleri ile Anadolu teknik programlarından aynı türden okullara her sınıf seviyesinde nakil yapılabilecek. Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 10’uncu sınıf sonuna kadar nakil yapılabilecek.

Sınavsız öğrenci alan okullardan sınavla öğrenci alan okullara, kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 9’uncu sınıf sonuna kadar nakil istenebilecek.

Kayıt alanındaki okullar arasındaki nakiller

Ortaöğretim kayıt alanındaki okullar arasında nakil ve geçişler ise okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde yapılabilecek. Bu hükümler 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren liselere yerleşen öğrencileri kapsayacak.  Bununla ilgili geçici madde yönetmeliğe eklendi. Şu anda liselerde okuyanlar ise daha önceki yönetmeliklere göre nakil ve geçiş yapacak.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1